چهارشنبه 29 شهريور 1396 - 28 ذو الحجة 1438
 منوی اصلی
 
  صدور فرم ميزان بدهي
 

اين فرم طبق روند اداري جاري بايستي براي تمام دانشجويان فارغ التحصيل ، جابجايي ، انتقالي ، تغيير رشته ، انصرافي ، اخراجي و ... صادر و براي تاييد به صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ارسال گردد .

براي صدور واخذ هرگونه مجوز ، ، دانشنامه ، تاييديه تحصيلي ، شركت درآزمونهاي استخدامي ، اعزام به طرح نيروي انساني و ... وضعيت بدهي دانش آموختگان بايستي از صندوق رفاه دانشجويان وزارت استعلام گردند .