شنبه 30 دي 1396 - 02 جمادى الأولى 1439
 منوی اصلی
 
  كمك هزينه ويژه دانشجويان شاهد و فرزندان جانبازان
 

در ابتداي هر سال تحصيلي از طرف اداره كل آموزش عالي بنياد شهيد دستورالعملي براي پرداخت اين كمك هزينه صادر و ابلاغ مي شود كه در آن تعداد دفعات استفاده و مبالغ مربوط به هر رشته با توجه به درصد هاي دانشجويان ذينفع به تفكيك برا ي اين كمك هزينه ها مشخص مي گردند . با توجه به پرداخت كمك هزينه هاي هردو نيمسال در اين سال تحصيلي ،، آيين نامه ابلاغي براي سال تحصيلي 91-90 به محض دريافت جهت اطلاع اعلام خواهد شد .

 
اوقات شرعی