چهارشنبه 1 فروردين 1397 - 04 رجب 1439
  برنامه غذایی
برنامه غذایی اسفند ماه 1396
روز تاریخ صبحانه ناهار منوی یک ناهار منوی دو کنار غذا شام منوی یک شام منوی دو کنار غذا
سه شبه 01/12/96  
 
 
 
 
تعطیل شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
چهارشنبه 02/12/96 چلوخورشت قورمه سبزی خوراک کوفته تبریزی ماست + میوه چلوخورشت بادمجان خوراک جوجه کباب سالاد اندونزی + سوپ
پنجشنبه 03/12/96 زرشک پلو با مرغ خوراک ماکارونی سوپ جو + لبو چلوخورشت هویج خوراک املت گوجه میوه + دوغ
جمعه 04/12/96                تعطیل
شنبه 05/12/96  
 
 
 
بسته اول
بسته دوم
چلوکباب کوبیده خوراک کوفته تبریزی سوپ خامه ای + میوه چلوتن ماهی خوراک کوکو سبزی سالاد
یکشنبه 06/12/96 چلوماهی خوراک لوبیا سبز آش آبغوره + سالاد چلوخورشت هویج خوراک شامی کباب میوه
دوشنبه 07/12/96 باقلا پلو با گوشت خوراک آبگوشت ماست موسیر+ دلستر زرشک پلو با مرغ خوراک کوکو سیب زمینی سالاد
سه شنبه 08/12/96 چلوجوجه کباب خوراک گوشت با قارچ سوپ جو + سالاد عدس پلو با گوشت خوراک شینسل مرغ میوه
چهارشنبه 09/12/96 چلوخورشت قورمه سبزی خوراک تاس کباب ماست + میوه چلوخورشت بادمجان خوراک جوجه کباب سالاد
پنجشنبه 10/12/96 زرشک پلو با مرغ خوراک ماکارونی سوپ جو + لبو چلوخورشت قیمه خوراک املت گوجه میوه
جمعه 11/12/96   تعطیل
شنبه 12/12/96 بسته اول
بسته دوم
چلوکباب کوبیده خوراک کوفته تبریزی سوپ خامه ای + میوه چلوتن ماهی خوراک کوکو سبزی سالاد
یکشنبه 13/12/96 چلوماهی خوراک لوبیا سبز آش آبغوره + سالاد چلوخورشت هویج خوراک شامی کباب میوه
دوشنبه 14/12/96 باقلا پلو با گوشت خوراک آبگوشت ماست موسیر+ دلستر زرشک پلو با مرغ خوراک کوکو سیب زمینی سالاد
سه شنبه 15/12/96 چلوجوجه کباب خوراک گوشت با قارچ سوپ جو + سالاد عدس پلو با گوشت خوراک شینسل مرغ میوه
چهارشنبه 16/12/96 چلوخورشت قورمه سبزی خوراک تاس کباب ماست + میوه چلوخورشت بادمجان خوراک جوجه کباب سالاد
پنجشنبه 17/12/96 زرشک پلو با مرغ خوراک ماکارونی سوپ جو + لبو چلوخورشت قیمه خوراک املت گوجه میوه
جمعه 18/12/96   تعطیل
شنبه 19/12/96  
بسته اول
بسته دوم
 
 
چلوکباب کوبیده خوراک کوفته تبریزی سوپ خامه ای + میوه چلوتن ماهی خوراک ناگت مرغ سالاد
یکشنبه 20/12/96 استانبولی پلو با گوشت خوراک لوبیا سبز آش آبغوره + سالاد چلوخورشت هویج خوراک کوبیده میوه
دوشنبه 21/12/96 باقلا پلو با گوشت خوراک آبگوشت ماست موسیر+ دلستر زرشک پلو با مرغ خوراک ماکارونی سالاد
سه شنبه 22/12/96 چلوجوجه کباب خوراک گوشت با قارچ سوپ جو + سالاد عدس پلو با گوشت خوراک سالاد الویه میوه
چهارشنبه 23/12/96 چلوخورشت قورمه سبزی خوراک تاس کباب ماست + میوه چلوخورشت بادمجان خوراک جوجه کباب سالاد
پنجشنبه 24/12/96 زرشک پلو با مرغ خوراک ماکارونی سوپ جو + لبو چلوخورشت قیمه خوراک املت گوجه میوه
جمعه 25/12/96   تعطیل
شنبه 26/12/96 بسته اول
بسته دوم
چلوکباب کوبیده ///////// سوپ + میوه چلوتن ماهی خوراک ناگت مرغ دلستر
یکشنبه 27/12/96 استانبولی پلو با گوشت //////// ماست عدس پلو با گوشت //////// میوه
دوشنبه 28/12/96 باقلا پلو با گوشت /////////// سوپ + میوه خوراک کوبیده /////// دلستر
سه شنبه 29/12/96 تعطیل - روز ملی شدن صنعت نفت ایران
 
* بسته نوع اول صبحانه:   شیرکاکائو + کیک 3 عدد + پنیر 2 عدد +دسر دو مینو 2 عدد
* بسته نوع دوم صبحانه:  شیر+ پنیر 2 عدد + کره + مربا + حلو ا شکری
* لازم به ذکر است در صورت عدم وجود مواد اولیه در بازار، برنامه غذایی قابل تغییر خواهد بود.