شنبه 28 مرداد 1396 - 26 ذو القعدة 1438
  برنامه غذایی
برنامه غذایی مرداد ماه96
 
روز تاریخ صبحانه ناهار منوی یک ناهار منوی دو کنار غذا شام منوی یک شام منوی دو کنار غذا
یکشنبه 1/5/96  
بسته صبحانه: شیر یک لیتری + کیک + پنیر + کره + مربای آلبالو + حلوا شکری
 
لوبیا پلو با گوشت خوراک آبگوشت خیار ماست + دلستر چلوخورشت قورمه سبزی خوراک کتلت گوشت میوه
دوشنبه 2/5/96 چلو ماهی خوراک گوشت با قارچ آش آبغوره + زیتون چلوجوجه کباب خوراک شامی کباب سالاد فصل
سه شنبه 3/5/96 چلوخورشت قیمه خوراک کوفته تبریزی ماست موسیر باقلا پلو با گوشت خوراک کوکو سیب زمینی میوه
چهارشنبه 4/5/96 زرشک پلو با مرغ خوراک ماکارونی سوپ + میوه چلوخورشت بادمجان خوراک ناگت مرغ سالاد فصل
پنجشنبه 5/5/96 چلوخورشت هویج خوراک لوبیا سبز خیار ماست استانبولی پلو با گوشت خوراک املت گوجه میوه
جمعه 6/5/96 تعطیل
شنبه 7/5/96  
 
بسته صبحانه: شیر یک لیتری + کیک + پنیر + کره + مربای هویج
 
 
چلوکباب کوبیده خوراک تاس کباب دوغ + میوه چلوتن ماهی خوراک شینسل مرغ سالاد فصل
یکشنبه 8/5/96 باقلا پلو با گوشت خوراک آبگوشت خیارماست + دلستر چلوخورشت قیمه خوراک کتلت گوشت میوه
دوشنبه 9/5/96 چلو ماهی خوراک گوشت با قارچ آش آبغوره + زیتون زرشک پلو با مرغ خوراک شامی کباب سالادفصل
سه شننبه 10/5/96 چلوخورشت قورمه سبزی خوراک کوفته تبریزی ماست موسیر لوبیا پلو با گوشت خوراک کوکو سیب زمینی میوه
چهارشنبه 11/5/96 چلو جوجه کباب خوراک ماکارونی سوپ + میوه چلوخورشت هویج خوراک ناگت مرغ سالاد فصل
پنجشنبه 12/5/96 چلوخورشت بادمجان خوراک لوبیا سبز خیارماست عدس پلو با گوشت خوراک املت گوجه میوه
جمعه 13/5/96 تعطیل
شنبه 14/5/96  
 
بسته صبحانه: شیر یک لیتری + کیک + پنیر + کره + مربای آلبالو + حلوا شکری
 
 
چلوکباب کوبیده خوراک تاس کباب دوغ + میوه چلوتن ماهی خوراک شینسل مرغ سالاد فصل
یکشنبه 15/5/96 لوبیا پلو با گوشت خوراک آبگوشت ماست + دلستر چلوخورشت قورمه سبزی خوراک کتلت گوشت میوه
دوشنبه 16/5/96 چلوماهی خوراک گوشت با قارچ آش آبغوره + زیتون چلو جوجه کباب خوراک شامی کباب سالادفصل
سه شنبه 17/5/96 چلوخورشت قیمه خوراک کوفته تبریزی ماست موسیر باقلا پلو با گوشت خوراک کوکو سیب زمینی میوه
چهارشنبه 18/5/96 زرشک پلو با مرغ خوراک ماکارونی سوپ + میوه چلوخورشت بادمجان خوراک ناگت مرغ سالاد فصل
پنجشنبه 19/5/96 چلوخورشت هویج خوراک لوبیا سبز خیار ماست استانبولی پلو با گوشت خوراک املت گوجه میوه
جمعه 20/5/96 تعطیل
شنبه 21/5/96  
 
بسته صبحانه: شیر یک لیتری + کیک + پنیر + کره + مربای هویج
 
چلوکباب کوبیده خوراک تاس کباب دوغ + میوه چلوتن ماهی خوراک شینسل مرغ سالاد فصل
یکشنبه 22/5/96 باقلا پلو با گوشت خوراک آبگوشت خیار ماست + دلستر چلوخورشت قیمه خوراک کتلت گوشت میوه
دوشنبه 23/5/96 چلو ماهی خوراک گوشت با قارچ آش آبغوره + زیتون چلو مرغ خوراک شامی کباب سالادفصل
سه شنبه 24/5/96 چلوخورشت قورمه سبزی خوراک کوفته تبریزی ماست موسیر لوبیا پلو با گوشت خوراک کوکو سیب زمینی میوه
چهارشنبه 25/5/96 چلو جوجه کباب خوراک ماکارونی سوپ + میوه چلوخورشت هویج خوراک ناگت مرغ سالاد فصل
پنجشنبه 26/5/96 چلوخورشت بادمجان خوراک لوبیا سبز خیار ماست عدس پلو با گوشت خوراک املت گوجه میوه
جمعه 27/5/96 تعطیل
شنبه 28/5/96  
بسته صبحانه: شیر یک لیتری + کیک + پنیر + کره + مربای آلبالو + حلوا شکری
 
چلوکباب کوبیده خوراک تاس کباب دوغ + میوه چلوتن ماهی خوراک شینسل مرغ سالاد فصل
یکشنبه 29/5/96 لوبیا پلو با گوشت خوراک آبگوشت خیار ماست + دلستر چلوخورشت قورمه سبزی خوراک کتلت گوشت میوه
دوشنبه 30/5/96 چلوماهی خوراک گوشت با قارچ آش آبغوره + زیتون چلو جوجه کباب خوراک شامی کباب سالادفصل
سه شنبه 31/5/96 چلوخورشت قیمه خوراک کوفته تبریزی ماست موسیر باقلا پلو با گوشت خوراک کوکو سیب زمینی میوه
 

 
* لازم به ذکر است درصورت عدم وجود مواد اولیه در بازار، برنامه غذایی قابل تغییر خواهد بود.

                                                                                                                                                               اداره امور تغذیه