واحد سازمانی
نام کارمند :افشین نام خانوادگی:آقاجانی
سمت سازمانی :مسئول فناوری اطلاعات شماره تماس :04133357209
پست سازمانی: کارشناس امور رایانه
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس علوم کامپیوتر گرایش سیستم های کامپیوتری

تماس الکترونیکی :
ایمیل فرستنده :
نام و نام خانوادگی :
پیغام :