سه شنبه 28 شهريور 1396 - 27 ذو الحجة 1438
اوقات شرعی 
 
 
 
 
همایش "سواد ترافیکی" با همکاری اداره مشاوره وسلامت روان دانشگاه و بهداشت استان در دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد

همایش "سواد ترافیکی" با همکاری اداره مشاوره وسلامت روان دانشگاه و بهدا ...

دکتر علی اصغر مغانی، رییس اداره مشاوره و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی تبریز با تاکید بر لزوم داشتن ...
دومین جلسه شورای تخصصی فرهنگی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال ۱۳۹۶ تشکیل شد.

دومین جلسه شورای تخصصی فرهنگی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال ...

دکتر محمدحسین صومی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز بر لزوم ارتقای فضای مثبت در دانشگاه برای فعالیت ها ...
آرشیو