چهارشنبه 1 فروردين 1397 - 04 رجب 1439
 
امروز : 224
ديروز : 207
ماه : 224
 
  برچسب شده با کانون
مطالب/ برگزاری هفته فرهنگی دانشگاه توسط کانونهای دانشجویی                            
      دانشگاه علوم پزشکی تبریز برای اولین بار برگزار می کند
شنبه 23 آبان 1394