چهارشنبه 1 فروردين 1397 - 04 رجب 1439
 
امروز : 221
ديروز : 207
ماه : 221
 
  برچسب شده با دانشگاه علوم پزشکی تبریز
مطالب/ صعود کارکنان و بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی تبریز به دماوند، بلندترین کوه ایران و بلندترین قلهٔ آتشفشانی آسیا                            
      ....
يکشنبه 14 شهريور 1395