چهارشنبه 1 فروردين 1397 - 04 رجب 1439
 
امروز : 219
ديروز : 207
ماه : 219
 
  برچسب شده با تجمیع بیمه ها
مطالب/ استاد داریوش ارجمند در همایش «فصل نو، فصل همدلی» کانونهای دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز                            
      ایجاد کمپین دانشجویی و مردمی برای تجمیع بیمه های سلامت
يکشنبه 8 آذر 1394