پنجشنبه 28 دي 1396 - 30 ربيع الثاني 1439
 
امروز : 321
ديروز : 513
ماه : 14636
 
  برچسب شده با دانشگاه علوم پزشکی تبریز
صفحات/ مجموعه ورزشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز                            
     
پنجشنبه 13 مرداد 1390
صفحات/ شرح وظايف مسؤول ورزشي کارکنان و اساتید                            
     
پنجشنبه 13 مرداد 1390
صفحات/ شرح وظايف مسؤول اماكن ورزشي                            
     
پنجشنبه 13 مرداد 1390
صفحات/ معرفی مدیریت                            
     
پنجشنبه 13 مرداد 1390
صفحات/ كمك هزينه ويژه دانشجويان شاهد و فرزندان جانبازان                            
     
دوشنبه 10 مرداد 1390
صفحات/ وام تحصیلی                            
     
دوشنبه 10 مرداد 1390
صفحات/ وام بيمه                            
     
دوشنبه 10 مرداد 1390
صفحات/ كار ساعتي دانشجويي                            
     
دوشنبه 10 مرداد 1390
صفحات/ وام ضروري                            
     
دوشنبه 10 مرداد 1390
صفحات/ وديعه مسكن                            
     
دوشنبه 10 مرداد 1390