سه شنبه 30 مرداد 1397 - 09 ذو الحجة 1439
 منوی اصلی
 
  معرفی غذاخوری ها
 

معرفی سلف سرویسهای دانشجوئی

اداره امور تغذيه دارای 3باب سلف سرويس مرکزی ، دندانپزشکی و پرستاری بوده که سلف سرويس مرکزی با 16نفرپرسنل خدماتی وظيفه تامين ناهار1700 نفر دانشجوي پزشكي،داروسازي،پيراپزشكي،بهداشت وتغذیه و کارمندان را عهده دار است و سلف سرويس دندانپزشکی با6نفر کادر خدماتی وظيفه تامين ناهار 500 نفراز دانشجويان دانشکده دندانپزشکی وبهداشت و تغذيه را عهده دار می باشد سلف سرويس پرستاری با 17 نفر پرسنل خدماتی وظيفه تامين ناهار و شام2500 نفراز دانشجويان دانشکده پرستاری و مامائي ودانشجویان ساکن خوابگاهها را عهده دار می باشد ضمنا" روزانه 550 پرس ناهار و شام به مركز آموزشي و درماني سیناتحويل ميگردد.

اداره امورتغذيه ضمن فراهم نمودن غذای دانشجويي با بهترين كيفيت و ارائه یارانه نقدی معوض شام به دانشجويان متاهل ساکن خوابگاه شهید عزیززاده و تامين آشپز و کارگر ساده در مواقع وجود اردوهای دانشجويي و برگزاری آن توسط مديريت امورفرهنگي، مديريت تربيت بدنی و ساير واحدها غذای گرم و صبحانه دانشجويان رانیز فراهم مي نمايد.


اين اداره داراي 3 سلف سرويس دانشجوئي ميباشد كه در ادامه معرفي خواهند شد و هر كدام داراي يك نفر كارشناس تغذيه ميباشند كه در جهت برنامه ريزي تغذيه دانشجويان و نيز ارتقاء كيفيت آن تلاش مي كنند