دوشنبه 11 فروردين 1399 - 05 شعبان 1441
 منوی اصلی
 
  کمیته اسکان دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 

کمیته اسکان دانشگاه علوم پزشکی تبریز

كميته اسكان : كميته‌اي متشكل از معاون دانشجويي ، فرهنگي ، مدير دانشجويي ،معاون مدیر دانشجویی و رييس اداره امورخوابگاه ها است.

«تبصره» : بنا به تشخيص معاون دانشجويي ، فرهنگي دانشگاه بر حسب ضرورت از مسئول مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه در كميته اسكان دعوت به عمل مي آيد.

* وظیفه کمیته اسکان تصمیم گیری درمورد اولویت بندی ونحوه واگذاری خوابگاهها ورسیدگی به برخی مشکلات ودرخواستهای دانشجویان متقاضی خوابگاه وساکن خوابگاه می باشد .