سه شنبه 30 مرداد 1397 - 09 ذو الحجة 1439
 منوی اصلی
 
  اهداف کلی
 

هوالحق

 

دانشگاه را مرکز تربیت قرار دهید، علاوه بر دانش، تربیت لازم است. اگر یک دانشمندی تربیت نداشته باشد مضر است. حضرت امام خمینی (ره)

 

فرهنگ مثل روحی است که در کالبد همه فعالیتهای گوناگون کشور حضور و جریان دارد.

در قبال هجمه ای که امروز وجود دارد، نمی شود بیکار نشست و نظارت را از دست داد. بایستی با دقت مراقب رفتار و حرکت فرهنگی جامعه بود و برای آن برنامه ریزی کرد.

مقام معظم رهبری

 

ما امروزه در دنیایی زندگی می کنیم که سرشار از پیچیدگی علمی، فرهنگی ، اجتماعی و تکنولوژیکی است. پیچیدگی هایی که بسیار متنوع ، متفاوت و گاه متضاد هماند. اما با تمام پیچیدگیهای موجود، همواره فرهنگ بعنوان نقش محوری در تمامی مدلهای توسعه مورد توجه جدی قرار میگیرد. غافل شدن از فرهنگ و توسعهی فرهنگی، ناکار آمدی سایر عرصههای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را به دنبال خواهد داشت.

فرهنگ، گنجینه ای است سرشار از ارزشهای مادی و معنوی، که زمینه ساز تعالی و پیشرفت سایر عرصه های زندگی بشر است ، ارزشهایی که در بستر هر یک از فرهنگهای مختلف دارای بار مفهومی خاصی است و ارزشهای برگرفته از تعالیم دینی و اسلامی ، با جهت بخشی به تمامی فعالیت های فکری ، ذهنی ، عاطفی و حرکتی ، انسان را از غلطیدن به دامان اومانیسم ، سکولاریسم و سایر کج فهمیها ، کج رویها و خودشیفتگیها باز می دارد .

از سوی دیگر، برخی از حاکمان زیاده طلب و تمامیت خواه جهان با تسلط بر ابزارها و تکنولوژیهای پیچیدهی ارتباطی ، و ایجاد امپراطوری رسانهای ، فرهنگ و ارزشهای جوامع مختلف را مورد تهاجم و تعرض جدی قرار دادهاند ، در این میان مقابله با ارزشهای دینی و اسلامی که آنرا خطور جدی در برابر گسترش سیاستهای جهانخوارانه و چپاولگراانه قلمداد میکنند در اولویت برنامههای آنان قرارداشته و با ایجاد هژمونی ارزشی جدید و پوشالی ، و نیز هنجارسازی رفتاری در مدیوم غربی سعی دارند با پاسخگویی سطحی به نیازهای اساسی انسان ، مسیر تکامل حقیقی وی را غبار آلود نمایند .

از این روی ، صیانت از ارزشهای دینی و هنجارهای فرهنگی و نیز تقویت هویت ملی و دینی ، بیش از پیش باید مورد توجه جدی متولیان فرهنگی قرار گیرد ، و این امر بدون رصد کردن تغییر و تحولات روز افزون در عرصههای مختلف فرهنگی و اجتماعی، و نیز تهیه نقشهی جامع و مهندسی فرهنگی ، امری غیر ممکن است.

مدیریت امور فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، بعنوان جزئی از پیکرهی فرهنگی کشور پهناور ایران اسلامی، تبعیت از اهداف، استراتژی ها و برنامههای کلان فرهنگی کشوری را در قالب برنامهریزی سالانهی خود مورد توجه قرار داده است.

برنامه ای که پیش روی شماست برگرفته از سیاستهای کلان فرهنگی کشور بوده و از مجموعه برنامههای ابلاغی در حوزه فرهنگی استفاده شده است :

1- سند چشم انداز 20 ساله و نقشهی جامع علمی سلامت کشور ، بعنوان مهمترین سند راهبردی در حیطه سلامت

2- مجموع برنامه های ابلاغ شده از سوی معاونت فرهنگی وزارت متبوعه

3- Sp دانشگاه که سالها پیش توسط کارشناسان فرهنگی دانشگاه تهیه و تنظیم شده است

در گام پس از مطالعهی سیاستهای کلان، ماموریتها و اهداف کلی فرهنگی طراحی شده ، جهت حصول به اهداف پیش بینی شده ، حوزههای کاری مختلفی در نظر گرفته شده و سپس برای هر حوزه کاری چندین استراتژی طراحی شده است. و نیز فعالیتهایی که جهت تحقق استراتژی طراحی شده، برنامه ریزی و اجرا شده است در گام نهایی قرار دارد.

حوزههای کاری عبارتند از:

قرآنی- آموزش و توانمندسازی- تبلیغی ، نمایشگاهی و آفرینشهای فرهنگی ، هنری- اردویی و گردشگری- نشریات دانشگاهی- توسعه فعالیتهای فرهنگی در تمامی واحدهای دانشگاه- روزنامه ، کتاب ، کتابخانه- فیلم و نمایش- باور و اندیشه- تشکلها و کانونهای دانشجویی ترویج و گسترش ارزشهای دفاع مقدس - ارتباطات و اطلاع رسانی- پژوهشهای فرهنگی- تاریخ و تمدن ایران و اسلام- تجهیزات و سخت افزارها- بودجه و امکانات مالی

 

در پایان لازم است از تمامی عزیزانی که در طراحی، اجرا و پشتیبانی برنامه های فرهنگی دانشگاه تلاش می کنند تشکر نموده و از حمایت های ویژه و بیدریغ ریاست محترم دانشگاه ، معاون محترم دانشجویی فرهنگی ، و نیز همکاران عزیز و پر تلاشم در مدیریت امور فرهنگی دانشگاه صمیمانه سپاسگزاری نمایم.

 

محمود فیضی

مدیر امور فرهنگی دانشگاه

 

 

ماموریت ها و اهداف کلی مدیریت امور فرهنگی

1- ایجاد بستر مناسب ، سالم و پرنشاط به منظور تولید ، رشد و توسعه علمی ، فرهنگی و اجتماعی دانشگاهیان

2- ارتقاء سطح شناخت و معرفت دانشگاهیان نسبت به مسائل دینی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی

3- صیانت از هویت ملی و دینی دانشگاهیان و کمک به ارتقاء آنها

4- کمک به ارتقاء مهارتها و توانمندیهای علمی و فرهنگی دانشگاهیان

5- ایجاد محیط آموزشی چند پتانسیلی (علمی، فرهنگی، پژوهشی) با تعمیم فعالیتهای فرهنگی به همه عناصر اصلی دانشگاهی (دانشجویان، اساتید، کارکنان)

6- توسعه و افزایش سطح کمی و کیفی فعالیتهای فرهنگی با استفاده از ظرفیت ها و توانمندیهای تمامی افراد و نهادهای فرهنگی داخل و خارج از دانشگاه

7- کمک به ارتقای هنجارها و فرهنگ عمومی دانشگاهیان

8- بهبود مستمر خدمات فرهنگی ارائه شده به دانشگاهیان

9- جلب مشارکت حداکثری دانشگاهیان در تمامی مراحل تصمیم سازی ، تصمیمگیری و نیز اجرای برنامههای فرهنگی

10 تلاش برای افزایش قابلیتهای اجتماعی و پیشگیری از آسیب های فرهنگی و اجتماعی