سه شنبه 30 مرداد 1397 - 09 ذو الحجة 1439
 منوی اصلی
 
  وام تحصیلی
 

پرداخت وام تحصيلــي و مسكن به دانشجويان داراي مشاغل رسمــي و پايدار و بورسيــه و يا دريافت‌كننــده كمك تحصيلي از محل‌هاي ديگر ممنوع است.

 

دانشجوياني كه در ترم تابستان واحد درسي اختيارمي‌نمايند، مي‌توانند به مدت 2 ماه علاوه بر مدت نيمسالهاي اول و دوم از وام تحصيلي بهره‌مندگردند.

حداكثــر دوره‌ زماني مجاز براي استفاده از وام‌هاي تحصيلــي و مسكــن در طول تحصيــل با رعايت مقررات آموزشي به شرح زير مي‌باشد:

دوره كارداني، كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي ارشد ناپيوسته

حداكثر 5 نيمسال تحصيلي

دوره كارشناسي پيوسته

حداكثر 9 نيمسال تحصيلي

دوره دكتراي عمومي

حداكثر 14نيمسال تحصيلي

وام تحصيلي براي دانشجويان ممتاز و نمونه دانشگاه‌ها متناسب با منابع صندوق حداكثر تا 3 برابر سرانه مصوب قابل پرداخت به دانشجويان عادي و براساس دستورالعمل و ضوابط تعيين شده دانشجويان ممتاز و نمونــه، با تشخيص معاونت و تصويب رييس صندوق قابل پرداخت مي‌باشد.

تبصره-دانشجويان مجاز به بهره‌مندي از امتياز بند فوق عبارتند از:

-برگزيدگان رتبه‌هاي اول تا سوم كنكور سراسري(با معرفي سازمان سنجش آموزش كشور)

-برگزيدگان رتبه‌هاي اول تا سوم آزمون ورودي كارشناسي ارشد، دكتراي تخصصي با معرفي دبيرخانه شوراي آموزش علوم پايه پزشكي، بهداشت و تخصصي، داروسازي و دندانپزشكي.

-دارندگان مدال طلا، نقره و برنز كشوري از المپيادهاي علمي دانش‌آموزي(با معرفي وزارت آموزش و پرورش).

-رتبه‌هاي اول انفرادي كشوري المپياد علمي دانشجويان كشور با معرفي دبيرخانه المپياد علمي وزارت.

-دارندگان مدال طلا از المپيادهاي بين‌المللي دانشجويي در زمينه علوم پزشكي با تأييد وزارت.

- برگزيدگان حايز رتبه‌هاي اول تا سوم نهايــي جشنواره رازي، جشنواره‌هاي خوارزمــي و جوان خوارزمــي(در زمينه علوم پزشكي) با معرفي دبيرخانه‌هاي مربوطه.

- مالكان ابداع يا اختراع ثبت شده در زمينه علوم پزشكي با تأييــد معاونت تحقيقات و فناوري وزارت براساس ضوابط مربوطه.

- دانشجوي نمونه: دانشجوي نمونه كشوري، دانشجويي است كه(طبق آيين‌نامه‌ي انتخاب و معرفي دانشجوي نمونه دانشگاه‌ها توسط ستاد انتخاب و معرفي دانشجويان نمونه‌ي وزارت(موضوع آيين‌نامه مذكور) انتخاب و هر ساله معرفي مي‌شود.