سه شنبه 30 مرداد 1397 - 09 ذو الحجة 1439
 منوی اصلی
 
  معرفی اداره امور خوابگاهها
 

اداره امور خوابگاهها ازادارات زیر مجموعه مدیریت دانشجویی می باشد که وظیفه اصلی آن اسکان دانشجویان متقاضی خوابگاه و فراهم نمودن فضایی امن با امکانات موجود می باشد .

این اداره متشکل از

- رئیس اداره امور خوابگاهها

- مسوول خوابگاههای پسران

- مسوول خوابگاههای دختران

- مسوول خوابگاههای متاهلی

- مسوول رسیدگی به امور ایاب و ذهاب دانشجویان می باشد.

چند مورد از اهم فعالیتهای این اداره به شرح زیر می باشد:

- اجرای دقیق قوانین،مقررات،آیین نامه ها وبخشنامه های اداری مربوطه.

- پذیرش و اسکان دانشجویان واجد شرایط در خوابگاههای دانشجویی.

- امتیاز بندی فرم های درخواست خوایگاه دانشجویان جهت اولویت بندی.

- صدور معرفی نامه به خوابگاهها.

- ارسال لیست اجاره بهاء خوابگاههای دانشجویی به صندوق رفاه دانشجویان.

- انجام امور مربوط به تسویه حساب و اعلان میزان بدهی خوابگاههای دانشجویان.

- تعیین اولویت های مربوط به تجهیز و تعمیرات مورد نیاز در خوابگاهها.

- مشارکت در اجرای برنامه های فرهنگی،ورزشی و فعالیتهای فوق برنامه در خوابگاههای دانشجویی.

- تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات مربوط به خوابگاههای دانشجویی وتجزیه و تحلیل و ارائه آن به مسئولین ذیربط به منظور انجام برنامه های لازم.

- اعلام به موقع وضعیت خوابگاههای دانشجویی و تعیین ظرفیت های موجود.

- نظارت بر برنامه سرویس ایاب و ذهاب خوابگاههای دانشجویی.

- پیگیری و نظارت بر عملکرد شرکتهای خدماتی و تاسیساتی طرف قرار داد در خوابگاههای دانشجویی.

- باز دید از خوابگاههای دانشجویی و ارائه گزارش دقیق از وضعیت موجود خوابگاهها.

- همکاری و مشارکت در اسکان شرکت کنندگان المپیادهای ورزشی در خوابگاههای دانشجویی.

- تلاش در جهت توسعه خدمات رفاهی دانشجویان در خوابگاهها و بهبود وضعیت خوابگاههای دانشجویی.

- نظر خواهی از دانشجویان در قالب نیاز سنجی نحوه ارائه خدمات رفاهی در خوابگاهها.

1. اجراي دقيق قوانين،‌مقررات ، آئين نامه و بخشنامه هاي اداري مربوط.

2. پذيرش اسكان دانشجويان واجد شرايط در خوابگاههاي دانشجويي.

3. امتياز بندي فرم هاي درخواست خوابگاه دانشجويان جهت اولويت بندي.

4. صدور معرفي نامه و كارت ورود به خوابگاه براي دانشجويان متقاضي خوابگاه.

5. تهيه و تنظيم ليست اسامي ساكنين خوابگاه هاي دانشجويي و تهيه اسناد هزينه مربوطه.

6. ارسال ليست اجاره بهاي خوابگاه هاي دانشجويي به صندوق رفاه دانشجويان .

7. انجام امور مربوط به تسويه حساب بدهي خوابگاه هاي دانشجويي.

8. تعيين اولويت هاي مربوط به تجهيز و تعميرات مورد نياز در خوابگاه ها.

9. انجام تعميرات مورد نياز خوابگاه ها در ايام تعطيلي خوابگاههاي دانشجويي.

10. مشاركت در اجراي برنامه هاي فرهنگي، ورزشي و فعاليتهاي فوق برنامه در خوابگاه هاي دانشجويي.

11. تهيه و تنظيم آمار و اطلاعات مربوط به خوابگاه هاي دانشجويي و تجزيه و تحليل و ارائه آن به مسئولين ذيربط به منظور انجام برنامه ريزي هاي لازم.

12. اعلام به موقع وضعيت خوابگاه هاي دانشجويي و تعيين ظرفيتهاي موجود.

13. نظارت بر برنامه سرويس هاي اياب و ذهاب خوابگاه هاي دانشجويي.

14. پيگيري و نظارت بر عملكرد شركتهاي خدماتي و تاسيساتي طرف قرارداد در خوابگاه هاي دانشجويي.

15. برگزاري جلسات هماهنگي پرسش و پاسخ مسئولين دانشگاه با دانشجويان.

16. بازديد از خوابگاه هاي دانشجويي و ارائه گزارش دقيق از وضعيت موجود خوابگاه ها .

17. همكاري و مشاركت در اسكان شركت كنندگان المپيادهاي ورزشي در خوابگاه هاي دانشجويي .

18. تلاش در جهت توسعه خدمات رفاهي دانشجويان در خوابگاه ها و بهبود وضعيت خوابگاه هاي دانشجويي.

19. مشاركت در تهيه طرح هاي جامع و سودمند و متناسب در زمينه هاي رفاهي و امور فوق برنامه خوابگاه هاي دانشجويي.

20. استفاده از تجارب ارزشمند ساير دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي در زمينه خدمات رفاهي دانشجويان.

21. نظارت بر حفظ و حراست از اموال موجود در خوابگاه ها.

22. نظر خواهي از دانشجويان در قالب نيازسنجي نحوه ارائه خدمات رفاهي در خوابگاه ها.

 

شماره تلفنهای تماس : 3378652 - 3348572