شنبه 5 خرداد 1397 -
 منوی اصلی
 
  شرح وظايف مسؤول فوق برنامه ورزشي دانشجويان

1- تهيه تقويم ورزشي ساليانه و تصویب آن در شورای اداری مدیریت.

2- نظارت بر نحوه انجام فعاليت هاي ورزشي دانشجويان ومربيان وارائه گزارش به مديريت .

3- درخواست وسايل و تجهیزات مورد نياز جهت تيمهای مختلف ورزشی.

4- انتخاب مربيان شايسته جهت رشته‌هاي مختلف ورزشي دانشجويان با هماهنگي مديريت .

5- هماهنگي با مسئول سالنهاي ورزشي در تدوين برنامه.

6- توسعه و ترویج ورزش همگانی و برگزاری مسابقات تفریحی ورزشی در خوابگاههای دانشجویی.

7- اجراي مسابقات متنوع ورزشی درمناسبت‌های مختلف.

8- آماده‌سازی و تدارک اردو برای تیم‌های اعزامی به مسابقات کشوری و المپیادها.

9- معرفی تيمهای منتخب ورزشي به مدیریت جهت اعزام به مسابقات کشوری و المپیادها.

10-تنظیم و عقد قرارداد ورزشی با مربیان تیم‌ها و عوامل اجرایی مسابقات.