سه شنبه 28 ارديبهشت 1400 - 05 شوال 1442
تاریخ : پنجشنبه 6 تير 1398     |     کد : 380

شرایط واگذاری خوابگاه در دانشگاه علوم پزشکی تبریز

شرایط واگذاری خوابگاه در دانشگاه علوم پزشکی تبریز

محدودیت واگذاری خوابگاه در دانشگاه

شرایط واگذاری خوابگاه در دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 
* با توجه به شرایط ، آیین نامه ، قوانین و کمبود ظرفیت خوابگاهی به دانشجوبان شهریه پرداز ، انتقالی ، مهمان ، جابجایی ، بورسیه ، سنوات گذشته و  مقاطع تحصیلی  PhD  و دستیاری  خوابگاه واگذار نمی شود.
 
* لازم به توضیح است برای سایر دانشجویان (روزانه)  نیز واگذاری خوابگاه به علت  محدودیت و کمبود ظرفیت خوابگاهی  از طریق اولویت بندی واحراز شرایط بر اساس اولویت هایی که کمیته اسکان در اول هر سال تحصیلی به استناد ماده 25   " آیین نامه اسکان ، نحوه اداره و مقررات عمومی و انظباطی خوابگاههای مجردی دانشگاههای علوم پزشکی کشور " و ظرفیت های خالی موجود تعیین می کند خوابگاه واگذار خواهد شد .