سه شنبه 30 مرداد 1397 - 09 ذو الحجة 1439
  برنامه غذایی
برنامه غذایی شهریور ماه 1397
 
روز تاریخ صبحانه ناهار منوی یک ناهار منوی دو کنار غذا شام منوی یک شام منوی دو کنار غذا
پنجشنبه 97/06/01  
 
زرشک پلو با مرغ خوراک شامی کباب سوپ + دوغ خوراک ماکارونی خوراک تخم مرغ و گوجه ماست + میوه
جمعه 97/06/02   تعطیل
شنبه 97/06/03 بسته یک
بسته دو
 بسته سه
بسته چهار
چلو کباب کوبیده خوراک مرغ و قارچ سوپ + دوغ + میوه باقلا پلو با گوشت خوراک تاس کباب دلستر
یکشنبه 97/06/04 زرشک پلو با مرغ خوراک لوبیا سبز سوپ + سالاد فصل چلوخورشت قیمه خوراک کوکو سیب زمینی ماست + میوه
دوشنبه 97/06/05 چلوخورشت هویج خوراک کوفته تبریزی آش ماست + میوه چلوتن ماهی خوراک شینسل مرغ سالاد اندونزی
سه شنبه 97/06/06 چلوجوجه کباب خوراک ماکارونی سوپ + دلستر چلوخورشت بادمجان خوراک گوشت و قارچ ماست + میوه
چهارشنبه 97/06/07 شوید پلو با ماهی خوراک تاس کباب آش آبغوره زیتون چلوجوجه کباب خوراک کتلت گوشت سالاد فصل
پنجشنبه 97/06/08     عید سعید غدیر   تعطیل
جمعه 97/06/09   تعطیل
شنبه 97/06/10  
 
بسته یک
بسته دو
 بسته سه
بسته چهار
چلو کباب کوبیده خوراک گوشت و قارچ سوپ + دوغ + میوه لوبیا پلو با گوشت خوراک کوفته تبریزی دلستر
یکشنبه 97/06/11 زرشک پلو با مرغ خوراک لوبیا سبز سوپ + سالاد فصل چلوخورشت قورمه سبزی خوراک کوکو سبزی ماست + میوه
دوشنبه 97/06/12 چلوخورشت بادمجان خوراک کوفته تبریزی آش ماست + میوه چلوتن ماهی خوراک ناگت مرغ سالاد اندونزی
سه شنبه 97/06/13 چلوجوجه کباب خوراک ماکارونی سوپ + دلستر چلوخورشت هویج خوراک مرغ و قارچ ماست + میوه
چهارشنبه 97/06/14 شوید پلو با ماهی خوراک تاس کباب آش آبغوره + زیتون + میوه زرشک پلو با مرغ خوراک شامی کباب سالاد فصل
پنجشنبه 97/06/15 چلوخورشت قیمه خوراک شینسل مرغ سوپ + خیارماست خوراک ماکارونی خوراک تخم مرغ و گوجه ماست + میوه
جمعه 97/06/16   تعطیل
شنبه 97/06/17  
بسته یک
بسته دو
 بسته سه
بسته چهار
چلوکباب کوبیده خوراک مرغ و قارچ سوپ + دوغ + میوه باقلا پلو با گوشت خوراک تاس کباب دلستر
یکشنبه 97/06/18 زرشک پلو با مرغ خوراک لوبیا سبز سوپ + سالاد فصل چلوخورشت قیمه خوراک کوکو سیب زمینی ماست + میوه
دوشنبه 97/06/19 چلوخورشت هویج خوراک کوفته تبریزی آش ماست + میوه چلوتن ماهی خوراک شینسل مرغ سالاد اندونزی
سه شنبه 97/06/20 چلوجوجه کباب خوراک ماکارونی سوپ + دلستر چلوخورشت بادمجان خوراک گوشت و قارچ ماست + میوه
چهارشنبه 97/06/21 شوید پلو با ماهی خوراک تاس کباب آش آبغوره زیتون + میوه چلوجوجه کباب خوراک کتلت گوشت سالاد فصل
پنجشنبه 97/06/22 چلوخورشت قورمه سبزی خوراک ناگت مرغ سوپ + خیارماست خوراک ماکارونی خوراک تخم مرغ و گوجه ماست + میوه
جمعه 97/06/23   تعطیل
شنبه 97/06/24 بسته یک
بسته دو
 بسته سه
بسته چهار
چلو کباب کوبیده خوراک گوشت و قارچ سوپ + دوغ + میوه لوبیا پلو با گوشت خوراک کوفته تبریزی دلستر
یکشنبه 97/06/25 زرشک پلو با مرغ خوراک لوبیا سبز سوپ + سالاد فصل چلوخورشت قورمه سبزی خوراک کوکو سبزی ماست + میوه
دوشنبه 97/06/26 چلوخورشت بادمجان خوراک کوفته تبریزی آش ماست + میوه چلوتن ماهی خوراک ناگت مرغ سالاد اندونزی
سه شنبه 97/06/27 چلوجوجه کباب خوراک ماکارونی سوپ + دلستر چلوخورشت هویج خوراک مرغ و قارچ ماست + میوه
چهارشنبه 97/06/28   تاسوعای حسینی     تعطیل
پنجشنبه 97/06/29    عاشورای حسینی      تعطیل
جمعه 97/06/30    تعطیل
شنبه 97/06/31   چلو کباب کوبیده خوراک مرغ و قارچ سوپ + دوغ + میوه باقلا پلو با گوشت خوراک تاس کباب دلستر
                   

 
* بسته صبحانه منوی یک:  شیر + شکلات صبحانه + پنیر خامه ا ی                               *  بسته صبحانه منوی سه:  شیر کاکائو +  شکلات صبحانه
* بسته صبحانه منوی دو : شیر کاکائو + کیک یا کلوچه 6 عدد + حلوا                            * بسته صبحانه منوی چهار:  شیر + عسل 3 عدد + کره بزرگ + پنیر خامه ای 2 عدد + حلوا
* شایان ذکر است در صورت عدم وجود مواد اولیه در بازار، برنامه غذایی قابل تغییر خواهد بود.