شنبه 5 خرداد 1397 -
اوقات شرعی 
 
 
 
 مطالب
مراسم افتتاحیه دوازدهمین جشنواره ورزشی درون دانشگاهی

مراسم افتتاحیه دوازدهمین جشنواره ورزشی درون دانشگاهی (گرامیداشت هفتادمین سال تاسیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز)
آرشیو
 
 آگهی های دستی