چهارشنبه 27 تير 1397 - 04 ذو القعدة 1439
  برچسب شده با انتخابات شورای صنفی
مطالب/ اطلاعیه ثبت نام و درخواست خوابگاه                            
      اطلاعیه ثبت نام و درخواست خوابگاه
سه شنبه 4 ارديبهشت 1397
مطالب/ انتخابات شوراهای صنفی دانشجویان دانشگاه برگزار شد                            
      انتخابات شوراهای صنفی دانشکده ها و خوابگاه های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریزبر اساس دستورالعمل و آیین نامه شوراهای صنفی وبرابر تقویم زمانی تعیین شده با حضور پر شور دانشجویان برگزار شد.
چهارشنبه 3 آذر 1395
مطالب/ ثبت نام داوطلبین عضویت در شورای صنفی دانشجویان                            
      ...
سه شنبه 11 آبان 1395