شنبه 5 خرداد 1397 -
 
امروز : 0
ديروز : 0
ماه : 0
 
  برچسب شده با اداره امور خوابگاهها
مطالب/ به اطلاع کلیه دانشجویان ورودی سال 95 می رساند                            
      دانشجویان حائز شرایط مشروحه ذیل (به استثناء دانشجویان مقطع pHd ، دستیاری ، پردیس ارس ، انتقالی، جابجایی،مهمان سنوات گذشته ) جهت تکمیل پرونده و اولویت بندی دریافت خوابگاه در ترم دوم سال تحصیلی 96-95 مدارک خود را حداکثر تا تاریخ 22/11/95 به اداره امور خوابگاهها (معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تبریز اتاق 215) ارائه نمایند.
يکشنبه 17 بهمن 1395