سه شنبه 28 ارديبهشت 1400 - 05 شوال 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با دانشگاه علوم پزشکی تبریز

جزوه های آموزش ضمن خدمت کارکنان معاونت دانشجوئی

مطالب/ جزوه های آموزش ضمن خدمت کارکنان معاونت دانشجوئی

                           
      جزوه های آموزش ضمن خدمت کارکنان معاونت دانشجوئی جزوه های آموزش ضمن خدمت کارکنان معاونت دانشجوئی
چهارشنبه 26 آذر 1399
لینکهای دایره ای

محتوا/ لینکهای دایره ای

                           
      لینکهای دایره ای 5894631536758568
چهارشنبه 23 خرداد 1397
دسترسی های سریع

محتوا/ دسترسی های سریع

                           
      دسترسی های سریع
چهارشنبه 23 خرداد 1397
.

صفحات/ .

                           
      .
سه شنبه 7 تير 1390
.

صفحات/ .

                           
      .
سه شنبه 7 تير 1390
برنامه مشاوره خوابگاهها

صفحات/ برنامه مشاوره خوابگاهها

                           
      برنامه مشاوره خوابگاهها
سه شنبه 7 تير 1390
برنامه مشاوره دانشکده ها

صفحات/ برنامه مشاوره دانشکده ها

                           
      برنامه مشاوره دانشکده ها
سه شنبه 7 تير 1390
دستورالعمل نحوه تشكيل كانون‌هاي فرهنگي، هنري و اجتماعي دانشجويان

صفحات/ دستورالعمل نحوه تشكيل كانون‌هاي فرهنگي، هنري و اجتماعي دانشجويان

                           
      دستورالعمل نحوه تشكيل كانون‌هاي فرهنگي، هنري و اجتماعي دانشجويان
سه شنبه 7 تير 1390
مراحل انجام تسویه حساب

صفحات/ مراحل انجام تسویه حساب

                           
      مراحل انجام تسویه حساب
سه شنبه 7 تير 1390
معرفی اداره امور خوابگاهها

صفحات/ معرفی اداره امور خوابگاهها

                           
      معرفی اداره امور خوابگاهها
سه شنبه 7 تير 1390