چهارشنبه 27 تير 1397 - 04 ذو القعدة 1439
  برچسب شده با دانشگاه علوم پزشکی تبریز
صفحات/ كمك هزينه ويژه دانشجويان شاهد و فرزندان جانبازان                            
     
دوشنبه 10 مرداد 1390
صفحات/ وام تحصیلی                            
     
دوشنبه 10 مرداد 1390
صفحات/ وام بيمه                            
     
دوشنبه 10 مرداد 1390
صفحات/ كار ساعتي دانشجويي                            
     
دوشنبه 10 مرداد 1390
صفحات/ صدور فرم ميزان بدهي                            
     
دوشنبه 10 مرداد 1390
صفحات/ بيمه حوادث دانشجويي                            
     
دوشنبه 10 مرداد 1390
صفحات/ وام ضروري                            
     
دوشنبه 10 مرداد 1390
صفحات/ وديعه مسكن                            
     
دوشنبه 10 مرداد 1390
صفحات/ شورای فرهنگی دانشگاه                            
     
پنجشنبه 23 تير 1390
صفحات/ دانلود بروشورهای آموزشی تهیه شده در مرکز مشاوره و راهنمایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز                            
     
دوشنبه 13 تير 1390