جمعه 29 تير 1397 - 06 ذو القعدة 1439
  برچسب شده با دانشگاه علوم پزشکی تبریز
صفحات/ مطالب و مقالات ورزشی                            
     
شنبه 15 مرداد 1390
صفحات/ مجموعه ورزشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز                            
     
پنجشنبه 13 مرداد 1390
صفحات/ كلاسهاي فوق‌برنامه دانشجویان دختر                            
     
پنجشنبه 13 مرداد 1390
صفحات/ كلاسهاي فوق برنامه ورزشي كاركنان و اساتيد خواهر                            
     
پنجشنبه 13 مرداد 1390
صفحات/ كلاسهاي فوق برنامه ورزشي كاركنان و اساتيد برادر                            
     
پنجشنبه 13 مرداد 1390
صفحات/ كلاسهاي فوق‌برنامه دانشجویان پسر                            
     
پنجشنبه 13 مرداد 1390
صفحات/ شرح وظايف مسؤول فوق برنامه ورزشي دانشجويان                            
     
پنجشنبه 13 مرداد 1390
صفحات/ شرح وظايف مسؤول ورزشي کارکنان و اساتید                            
     
پنجشنبه 13 مرداد 1390
صفحات/ شرح وظايف مسؤول اماكن ورزشي                            
     
پنجشنبه 13 مرداد 1390
صفحات/ معرفی مدیریت                            
     
پنجشنبه 13 مرداد 1390