چهارشنبه 27 تير 1397 - 04 ذو القعدة 1439
  برچسب شده با معرفی
صفحات/ معرفی مدیریت دانشجویی                            
     
شنبه 11 تير 1390
صفحات/ کمیته اسکان دانشگاه علوم پزشکی تبریز                            
     
سه شنبه 7 تير 1390
صفحات/ معرفی مدیریت فرهنگی                            
     
سه شنبه 7 تير 1390
صفحات/ معرفی غذاخوری ها                            
     
سه شنبه 7 تير 1390
صفحات/ معرفی معاونت دانشجویی                            
     
سه شنبه 7 تير 1390