دوشنبه 11 فروردين 1399 - 05 شعبان 1441
  برنامه غذایی
روز تاریخ ناهار منوی یک ناهار منوی دو ناهار منوی سه کنار غذا شام منوی یک شام منوی دو شام منوی سه شام منوی چهار کنار غذا
پنجشنبه 01/12/98 باقلا پلو باگوشت خوراک گوشت  چرخ کرده پک میوه ماست + میوه عدس پلو باگوشت خوراک تخم مرغ با گوجه پک میوه - خیار ماست
جمعه 02/12/98 تعطیل
شنبه 03/12/98 چلوخورشت قیمه خوراک مرغ سوخاری پک میوه ماست موسیر + میوه چلوخورشت هویج خوراک شنسل مرغ پک میوه خوراک دلمه برگ خیار گوجه
یکشنبه 04/12/98 چلوجوجه کباب خوراک کوفته تبریزی پک میوه سوپ + سالاد فصل چلوتن ماهی خوراک مرغ با قارچ پک میوه خوراک دلمه بادمجان فلفل زیتون پرورده
دوشنبه 05/12/98 چلوکباب کوبیده خوراک ماکارونی پک میوه دوغ + لبو زرشک پلو با مرغ خوراک کوکو سیب زمینی پک میوه خوراک سالاد الویه میوه
سه شنبه 06/12/98 چلو قزل آلا چلوفیله ماهی خوراک گوشت چرخ کرده پک میوه آش آبغوره + زیتون +خرما چلوجوجه کباب خوراک  لوبیا چیتی پک میوه خوراک سالاد ماکارونی دوغ
چهارشنبه 07/12/98 زرشک پلو با مرغ خوراک آبگوشت پک میوه سوپ + ساندیس چلوخورشت قورمه سبزی خوراک ماکارونی پک میوه خوراک کوکولوبیا سبز میوه
پنجشنبه 08/12/98 لوبیا پلو با گوشت خوراک کشک  بادمجان پک میوه ماست  موسیر + میوه عدس پلو با گوشت خوراک تخم مرغ با گوجه پک میوه - خیارماست
جمعه 09/12/98 تعطیل
شنبه 10/12/98 چلوخورشت هویج خوراک مرغ سوخاری پک میوه ماست موسیر+ میوه چلوخورشت قیمه خوراک لوبیا چیتی پک میوه خوراک دلمه برک خیار گوجه
یکشنبه 11/12/98 چلوجوجه کباب خوراک کوفته تبریزی پک میوه سوپ + سالادفصل چلوتن ماهی خوراک مرغ با قارچ پک میوه خوراک دلمه بادمجان فلفل زیتون پرورده
دوشنبه 12/12/98 چلوکباب کوبیده خوراک ماکارونی پک میوه دوغ + لبو لوبیا پلو با گوشت خوراک کوکو سیب زمینی پک میوه خوراک سالاد الویه میوه
سه شنبه 13/12/98 چلو قزل آلا چلوفیله ماهی خوراک گوشت چرخ کرده پک میوه آش آبغوره + زیتون + خرما چلوجوجه کباب خوراک کشک  بادمجان پک میوه خوراک سالاد ماکارونی دوغ
چهارشنبه 14/12/98 زرشک پلو با مرغ خوراک آبگوشت پک میوه سوپ +  ساندیس چلوخورشت قورمه سبزی خوراک ماکارونی پک میوه خوراک کوکولوبیا سبز میوه
پنجشنبه 15/12/98 باقلاپلو با گوشت خوراک مرغ با قارچ پک میوه ماست  موسیر + میوه عدس پلو با گوشت خوراک تخم مرغ با گوجه پک میوه - خیارماست
جمعه 16/12/98 تعطیل
شنبه 17/12/98 چلوخورشت بادمجان خوراک مرغ سوخاری پک میوه ماست موسیر+ میوه چلوخورشت قورمه سبزی خوراک لوبیا چیتی پک میوه خوراک دلمه برگ خیار گوجه
یکشنبه 18/12/98 ولادت حضرت امام علی (ع) تعطیل
دوشنبه 19/12/98 چلوکباب کوبیده خوراک ماکارونی پک میوه دوغ + لبو زرشک پلو با مرغ خوراک کوکو سیب زمینی پک میوه خوراک دلمه بادمجان فلفل زیتون پرورده
سه شنبه 20/12/95 چلو قزل آلا چلوفیله ماهی خوراک گوشت چرخ کرده پک میوه آش آبغوره + زیتون +خرما باقلاپلو با گوشت خوراک مرغ با قارچ پک میوه خوراک سالاد الویه میوه
چهارشنبه 21/12/98 زرشک پلو با مرغ خوراک آبگوشت پک میوه سوپ +  ساندیس چلوخورشت قیمه خوراک کشک بادمجان پک میوه خوراک کوکو لوبیا سبز دوغ
پنجشنبه 22/12/98 عدس پلو با گوشت خوراک شنسل مرغ پک میوه ماست  موسیر + میوه چلوجوجه کباب خوراک تخم مرغ با گوجه پک میوه - خیار ماست
جمعه 23/12/98 تعطیل
شنبه 24/12/98 چلوخورشت قورمه سبزی خوراک مرغ سوخاری پک میوه ماست موسیر+ میوه چلوخورشت هویج خوراک شنسل مرغ پک میوه خوراک دلمه برگ خیار گوجه
یکشنبه 25/12/98 چلوجوجه کباب خوراک کوفته تبریزی پک میوه سوپ + سالادفصل چلوتن ماهی خوراک مرغ با قارچ پک میوه خوراک دلمه بادمجان فلفل زیتون پرورده
دوشنبه 26/12/98 چلوکباب کوبیده خوراک ماکارونی پک میوه دوغ + لبو لوبیا پلو با گوشت خوراک کوکو سیب زمینی پک میوه خوراک سالاد الویه میوه
سه شنبه 27/12/98 چلو قزل آلا چلوفیله ماهی خوراک گوشت چرخ کرده پک میوه آش آبغوره + زیتون +خرما چلوجوجه کباب خوراک کشک بادمجان پک میوه خوراک سالاد ماکارونی دوغ
چهارشنبه 28/12/98 زرشک پلو با مرغ خوراک آبگوشت پک میوه سوپ +  ساندیس چلوخورشت قیمه خوراک ماکارونی پک میوه خوراک کوکو لوبیا سبز میوه
 
برنامه غذایی اسفند ماه 98
            * بسته صبحانه منوی یک: شیرپاستوریزه یک لیتری + خرما 10 عدد + پنیرخامه ای 100 گرمی 2 عدد + خامه عسلی 2 عدد + حلوا شکری 1 عدد                   * بسته صبحانه منوی دو: شیرپاستوریزه یک لیتری +   خرما 10 عدد + کیک 6 عدد
             * بسته صبحانه منوی سه : شیرپاستوریزه یک لیتری +  خرما 10 عدد + تخم مرغ 9 عدد + کره 100 گرمی + پنیر100 گرمی 2 عدد               * بسته صبحانه منوی چهار: شیرپاستوریزه یک لیتری + خرما 10 عدد + خامه 250 گرمی ا عدد + مربای 225 گرمی یک عدد

     

دانلود برنامه غذایی