شنبه 30 دي 1396 - 02 جمادى الأولى 1439
  برنامه غذایی
برنامه غذایی بهمن ماه 1396
روز تاریخ صبحانه ناهار منوی یک ناهار منوی دو کنار غذا شام منوی یک شام منوی دو کنار غذا
یکشنبه 01/11/96  
 
 
 
 
بسته اول
بسته دوم
چلوماهی خوراک لوبیاسبز آش آبغوره + سالاد فصل چلوخورشت قورمه سبزی خوراک شامی کباب میوه انار + دوغ
دوشنبه 02/11/96 باقلا پلو با گوشت خوراک آبگوشت ماست موسیر + دلستر زرشک پلو با مرغ خوراک سالاد الویه سالاد شیرازی
سه شنبه 03/11/96 چلوجوجه کباب خوراک گوشت با قارچ سوپ جو + سالاد اندونزی لوبیا پلو با گوشت خوراک کوبیده میوه پرتقال + ماست
چهارشنبه 04/11/96 چلوخورشت قورمه سبزی خوراک کوفته تبریزی ماست + میوه چلوخورشت بادمجان خوراک جوجه کباب سالاد شیرازی+ سوپ
پنجشنبه 05/11/96 زرشک پلو با مرغ خوراک ماکارونی سوپ جو + لبو چلوخورشت هویج خوراک املت گوجه میوه موز + دوغ
جمعه 06/11/96   تعطیل
شنبه 07/11/96  
 
 
 
بسته اول
بسته دوم
چلوکباب کوبیده خوراک تاس کباب سوپ خامه ای + میوه چلوتن ماهی خوراک کوکو سبزی سالاد شیرازی
یکشنبه 08/11/96 چلوماهی خوراک لوبیاسبز آش آبغوره + سالاد فصل چلوخورشت قیمه خوراک شامی کباب میوه انار + دوغ
دوشنبه 09/11/96 باقلا پلو با گوشت خوراک آبگوشت ماست موسیر + دلستر زرشک پلو با مرغ خوراک سالاد الویه سالاد اندونزی
سه شنبه 10/11/96 چلوجوجه کباب خوراک گوشت با قارچ سوپ جو + سالاد شیرازی عدس پلو با گوشت خوراک کوبیده میوه پرتقال + ماست
چهارشنبه 11/11/96 چلوخورشت قورمه سبزی خوراک کوفته تبریزی ماست + میوه چلوخورشت بادمجان خوراک جوجه کباب سالاد اندونزی+ سوپ
پنجشنبه 12/11/96 زرشک پلو با مرغ خوراک ماکارونی سوپ جو + لبو چلوخورشت هویج خوراک املت گوجه میوه موز + دوغ
جمعه 13/11/96   تعطیل
شنبه 14/11/96  
 
 
 
 
بسته اول
بسته دوم
چلوکباب کوبیده خوراک تاس کباب سوپ خامه ای + میوه چلوتن ماهی خوراک کوکو سبزی سالاد شیرازی
یکشنبه 15/11/96 چلوماهی خوراک لوبیاسبز آش آبغوره + سالاد اندونزی چلوخورشت قورمه سبزی خوراک شامی کباب میوه انار + دوغ
دوشنبه 16/11/96 باقلا پلو با گوشت خوراک آبگوشت ماست موسیر + دلستر زرشک پلو با مرغ خوراک سالاد الویه سالاد فصل
سه شنبه 17/11/96 چلوجوجه کباب خوراک گوشت با قارچ سوپ جو + سالاد شیرازی لوبیا پلو با گوشت خوراک کوبیده میوه پرتقال + ماست
چهارشنبه 18/11/96 چلوخورشت قورمه سبزی خوراک کوفته تبریزی ماست + میوه چلوخورشت بادمجان خوراک جوجه کباب سالاد اندونزی+ سوپ
پنجشنبه 19/11/96 زرشک پلو با مرغ خوراک ماکارونی سوپ جو + لبو چلوخورشت هویج خوراک املت گوجه میوه موز + دوغ
جمعه 20/11/96   تعطیل
شنبه 21/11/96  
بسته اول
بسته دوم
 
 
چلوکباب کوبیده خوراک تاس کباب سوپ خامه ای + میوه چلوتن ماهی خوراک کوکو سبزی سالادشیرازی
یکشنبه 22/11/96 22 بهمن - تعطیل
دوشنبه 23/11/96 باقلا پلو با گوشت خوراک آبگوشت ماست موسیر + دلستر زرشک پلو با مرغ خوراک سالاد الویه سالاد شیرازی
سه شنبه 24/11/96 چلوجوجه کباب خوراک گوشت با قارچ سوپ جو + سالاد فصل عدس پلو با گوشت خوراک کوبیده میوه پرتقال + ماست
چهارشنبه 25/11/96 چلوخورشت قورمه سبزی خوراک کوفته تبریزی ماست + میوه چلوخورشت بادمجان خوراک جوجه کباب سالاد اندونزی + سوپ
پنجشنبه 26/11/96 زرشک پلو با مرغ خوراک ماکارونی سوپ جو + لبو چلوخورشت هویج خوراک املت گوجه میوه موز + دوغ
جمعه 27/11/96   تعطیل
شنبه 28/11/96 بسته اول
بسته دوم
چلوکباب کوبیده خوراک تاس کباب سوپ خامه ای + میوه چلوتن ماهی خوراک کوکو سبزی سالاد شیرازی
یکشنبه 29/11/96 چلوماهی خوراک لوبیاسبز آش آبغوره + سالاد اندونزی چلوخورشت قورمه سبزی خوراک شامی کباب میوه انار + دوغ
دوشنبه 30/11/96 باقلا پلو با گوشت خوراک آبگوشت ماست موسیر + دلستر زرشک پلو با مرغ خوراک سالاد الویه سالاد فصل
 
* بسته نوع اول صبحانه:   شیر کاکائو یک قوطی بزرگ + کیک 6 عدد + حلوا
* بسته نوع دوم صبحانه:  شیر + کره + مربا + دسر دو مینو 2 عدد.