چهارشنبه 29 شهريور 1396 - 28 ذو الحجة 1438
  برنامه غذایی
برنامه غذایی مهر ماه96
 
روز تاریخ صبحانه ناهار منوی یک ناهار منوی دو کنار غذا شام منوی یک شام منوی دو کنار غذا
شنبه 01/07/96  
 
بسته صبحانه: شیر یک لیتری + کیک + پنیر + کره + مربای هویج
چلو کباب کوبیده خوراک تاس کباب سوپ خامه ای + میوه چلو تن ماهی خوراک شنیسل مرغ سالادفصل
یکشنبه 02/07/96 باقلا پلو با گوشت خوراک آبگوشت خیار ماست + دلستر چلوخورشت قیمه خوراک کتلت گوشت میوه
دوشنبه 03/07/96 چلوماهی خوراک گوشت با قارچ آش آبغوره + زیتون + میوه چلومرغ خوراک شامی کباب سالادفصل
سه شنبه 04/07/96 چلوخورشت قورمه سبزی خوراک کوفته تبریزی دوغ + سالاد فصل لوبیا پلو با گوشت خوراک کوکو سیب زمینی میوه
چهارشنبه 05/07/96 چلوجوجه کباب خوراک ماکارونی سوپ جو + میوه چلوخورشت هویج خوراک ناگت مرغ سالادفصل
پنجشنبه 06/07/96 چلوخورشت بادمجان خوراک لوبیا سبز سالاد شیرازی عدس پلو با گوشت خوراک املت گوجه میوه
جمعه 07/07/96 تعطیل
شنبه 08/07/96  تعطیل   (تاسوعای حسینی)
یکشنبه 09/07/96    تعطیل   ( عاشورای حسینی)
دوشنبه 10/07/96   چلو ماهی خوراک گوشت با قارچ آش آبغوره + زیتون + میوه چلوجوجه کباب خوراک شامی کباب سالادفصل
سه شنبه 11/07/96 بسته صبحانه: شیریک لیتری + کیک + پنیر+ کره + مربای آلبالو + حلوا شکری
 
چلوخورشت قیمه خوراک کوفته تبریزی دوغ + سالاد فصل باقلا پلو با گوشت خوراک کوکو سیب زمینی میوه
چهارشنبه 12/07/96 زرشک پلو با مرغ خوراک ماکارونی سوپ + میوه چلوخورشت بادمجان خوراک ناگت مرغ سالادفصل
پنجشنبه 13/07/96 چلوخورشت هویج خوراک لوبیا سبز سالاد شیرازی استانبولی پلو با گوشت خوراک املت گوجه میوه
جمعه 14/07/96 تعطیل
شنبه 15/07/96  
 
 
بسته صبحانه: شیر یک لیتری + کیک + پنیر + کره + مربای هویج
چلو کباب کوبیده خوراک تاس کباب سوپ خامه ای+ میوه چلو تن ماهی خوراک شنیسل مرغ سالادفصل
یکشنبه 16/07/96 باقلا پلو با گوشت خوراک آبگوشت خیار ماست + دلستر چلوخورشت قیمه خوراک کتلت گوشت میوه
دوشنبه 17/07/96 چلوماهی خوراک گوشت با قارچ آش آبغوره + زیتون + میوه چلومرغ خوراک شامی کباب سالادفصل
سه شنیه 18/07/96  
 
چلوخورشت قورمه سبزی خوراک کوفته تبریزی دوغ + سالاد فصل لوبیا پلو با گوشت خوراک کوکو سیب زمینی میوه
چهارشنبه 19/07/96 چلوجوجه کباب خوراک ماکارونی سوپ + میوه چلوخورشت هویج خوراک ناگت مرغ سالادفصل
پنجشنبه 20/07/96 چلوخورشت بادمجان خوراک لوبیا سبز سالاد شیرازی عدس پلو با گوشت خوراک املت گوجه میوه
جمعه 21/07/96 تعطیل
شنبه 22/07/96  
سته صبحانه: شیریک لیتری + کیک + پنیر+ کره + مربای آلبالو + حلوا شکری
چلو کباب کوبیده خوراک تاس کباب سوپ  خامه ای+ میوه چلو تن ماهی خوراک شنیسل مرغ سالادفصل
یکشنبه 23/07/96 لوبیا پلو با گوشت خوراک آبگوشت خیار ماست + دلستر چلوخورشت قورمه سبزی خوراک کتلت گوشت میوه
دوشنبه 24/07/96 چلوماهی خوراک گوشت با قارچ آش آبغوره + زیتون + میوه چلوجوجه کباب خوراک شامی کباب سالادفصل
سه شنیه 25/07/96 چلوخورشت قیمه خوراک کوفته تبریزی دوغ + سالاد فصل باقلا پلو با گوشت خوراک کوکو سیب زمینی میوه
چهارشنبه 26/07/96 زرشک پلو با مرغ خوراک ماکارونی سوپ + میوه چلوخورشت بادمجان خوراک ناگت مرغ سالادفصل
پنجشنبه 27/07/96 چلوخورشت هویج خوراک لوبیا سبز سالاد شیرازی استانبولی پلو با گوشت خوراک املت گوجه میوه
جمعه 28/07/96 تعطیل
شنبه 29/07/96 بسته صبحانه: شیر یک لیتری + کیک + پنیر + کره + مربای هویج چلو کباب کوبیده خوراک تاس کباب سوپ خامه ای + میوه چلوتن ماهی خوراک شنیسل مرغ سالادفصل
یکشنبه 30/07/96 باقلا پلو با گوشت خوراک آبگوشت خیار ماست + دلستر چلوخورشت قیمه خوراک کتلت گوشت میوه
 

 
* لازم به ذکر است درصورت عدم وجود مواد اولیه در بازار، برنامه غذایی قابل تغییر خواهد بود.

                                                                                                                                                               اداره امور تغذیه